Back to top

Lukrezia Borgia

Princess

Born
1480 in Rome
Died
1519 in Ferrara

Works displaying Lukrezia Borgia

Persons connected to Lukrezia Borgia

Works associated with Lukrezia Borgia