Back to top

Giacomo Pacchiarotti

Painter

Born
1474 in Siena
Died
1541 / 154 in Viteccio

2 Works based on Giacomo Pacchiarotti